Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich Klientów backup.pl sp. z o.o. oraz jej spółek zależnych. Obowiązuje ona także wszystkich użytkowników korzystających ze stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji Spółki, którzy mogą, ale nie muszą, być Klientami backup.pl sp. z o.o. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, a także z zasadami, obowiązującymi w przypadku korzystania z produktów i usług Spółki.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki backup.pl sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Klientów podczas korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych, aplikacji, produktów i usług Spółki. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób backup.pl sp. z o.o. wykorzystuje udostępnione przez Klientów dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu Klienta lub uzyskaniu jego zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Aktualna treść Polityki Prywatności dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej www.backup.pl
 4. Zasady używania przez backup.pl sp. z o.o. plików cookies i podobnych technologii zostały zawarte odrębnej Polityce dostępnej pod adresem www.backup.pl/cookies

2. Jakie rodzaje informacji gromadzi firma backup.pl sp. z o.o.

 1. Co do zasady, backup.pl sp. z o.o. zapewnia użytkownikom możliwość korzystania ze stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji w sposób anonimowy. Jednak w celu skorzystania z niektórych usług może być konieczne np. logowanie lub wypełnienie odpowiedniego formularza oraz podanie danych niezbędnych dla prawidłowego skorzystania z danej usługi. Na przykład, podczas  zawierania Umowy poprzez stronę www, konieczne jest, oprócz zaakceptowania Regulaminu korzystania ze strony www, wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego i podanie danych osobowych.
 2. backup.pl sp. z o.o. gromadzi informacje dotyczące interakcji z poszczególnymi usługami Spółki, w tym logi systemowe zawierające: datę, czas wizyty i IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, nazwę domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, informacje na temat statystyki oglądalności strony internetowej, ruchu do i z poszczególnych stron itp.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest backup.pl sp. z o.o z siedzibą 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Daszyńskiego 22a/63

3. Do czego wykorzystywane są zebrane informacje o użytkownikach witryn

 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w Rozdziale II ust. 2 niniejszej Polityki, jest zanonimizowane i służy celom pomiarowym i ulepszaniu stron i serwisów internetowych oraz usług w nich oferowanych. backup.pl sp. z o.o może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np.: liczby osób odwiedzających serwisy. Informacje te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.
 2. Dane przetwarzane w związku z korzystaniem z podstron stron i serwisów internetowych wykorzystywane są zgodnie z celem ich przeznaczenia, wskazanym w regulaminie lub szczegółowych warunkach świadczenia danej usługi oraz za wyrażeniem odpowiednich zgód przez użytkownika.
 3. W przypadku zamawiania usług od podmiotów trzecich za pośrednictwem strony www, zakres i zasady gromadzenia i przetwarzania danych reguluje regulamin lub szczegółowe warunki świadczenia danej usługi.
 4. Dane użytkowników strony www wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia – dokonania transakcji, w tym pobrania opłaty oraz wysłania zamówionego Sprzętu. Podanie tych danych jest niezbędne dla poprawnej realizacji zamówienia. W tym celu dane mogą być przekazane podmiotom podwykonawczym. Podmioty te nie będą wykorzystywać danych użytkowników strony lub serwisu internetowego w żadnym innym celu.
 5. Dane udostępnione przez użytkowników stron lub serwisów internetowych, o ile użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej i/lub wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną od backup.pl sp. z o.o, mogą być wykorzystywane do prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych. backup.pl sp. z o.o. nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, a równocześnie takie udostępnienie pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, bądź następuje za wyraźną zgodą użytkownika, a także na żądanie organów uprawnionych w przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych Klientów backup.pl sp. z o.o.

backup.pl sp. z o.o po uzyskaniu zgody Klienta będzie gromadzić i przetwarzać dane z urządzeń, którymi Klient posługuję się podczas korzystania z usług świadczonych przez            backup.pl sp. z o.o., w tym dane z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Ze względu na charakter świadczonych usług backup.pl sp. z o.o będzie gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych:

 • informacje marketingowe
 • informacje o płatnościach
 • korzystanie z usług internetowych
 • korzystanie z usług stacjonarnych

Dane wskazane w powyższej tabeli będą przetwarzane w celach poprawy jakości świadczonych usług, rekomendowania rozwiązań technicznych, przeprowadzania diagnostyki stanu technicznego użytkowanego Sprzętu i jakości odbieranego sygnału oraz dostosowania oferty do preferencji i potrzeb Klientów. Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy.

backup.pl sp. z o.o. nie będzie przetwarzać danych wrażliwych dotyczących Klienta.

5. Bezpieczeństwo

 1. backup.pl sp. z o.o. podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników stron internetowych, serwisów internetowych i aplikacji. Oznacza to m.in. utworzenie odpowiednich zasad i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych użytkowników i ryzyka ich ujawnienia. Informacje przekazywane przez użytkowników stron i serwisów internetowych Spółki przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez obowiązujące przepisy prawa. backup.pl sp. z o.o. nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby nieupoważnione działające w sposób sprzeczny z prawem. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać osobom trzecim. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić backup.pl sp. z o.o. o takiej sytuacji.
 2. Fora dyskusyjne i systemy komentarzy dostępne na stronach internetowych są miejscami publicznymi. Nie należy podawać w nich żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób. backup.pl sp. z o.o. nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w tych miejscach.

6. Zmiana danych osobowych

 1. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe, backup.pl sp. z o.o. gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W przypadku serwisów obsługiwanych automatycznie, działania te może wykonać sam użytkownik. W przypadku, gdy nie została udostępniona taka funkcjonalność, wówczas można tego dokonać kontaktując się z Administratorem na adres korespondencyjny Administratora danych, bądź przez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: www.backup.pl/kontakt
 2. backup.pl sp z o.o. może poprosić użytkownika o potwierdzenie jego tożsamości.


Przeczytaj więcej o ochronie danych osobowych >>>